Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řetězové obchody - analýza a možnosti optimalizace v oblasti DPH
Doubková, Anna ; Toman, Petr (vedoucí práce) ; Bauernöplová, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řetězových transakcí. Hlavním cílem práce je navrhnout společnostem, které se účastní řetězového obchodu v modelovém zadaní případové studie, vhodná opatření k optimalizaci jejich daňových povinností souvisejících s daní z přidané hodnoty. Možná optimalizační opatření jsou rozdělena podle tří základních kritérií: z hlediska sjednocení zdaňovacích období, z hlediska daňové úspory v oblasti cash flow a z hlediska snížení administrativní zátěže. V práci je provedena analýza klíčových ustanovení obsažených v recastu Šesté směrnice, v zákoně o dani z přidané hodnoty a v rozsudcích Soudního dvora Evropské unie. Na základě komparace variantních řešení jsou vyhodnoceny nejoptimálnější postupy a doporučena patřičná opatření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.