National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Creating a Logistics Concept in a Selected Organization with a Focus on Information Flows.
Kačmářová, Alice ; Tesař, Rostislav (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
The diploma thesis specializes in the issue of logistics concept in a selected organization with a focus on information flows. Analyzes the current state of the comany’s concept. It provides theoretical and practical basis for the proces of implementing changes in the expansion of the product portfolio with a specific type of selected products in terms of legislation and logistics. An integral part is the author’s proposal to improve information flows in the business process.
Creating a Logistics Concept in a Selected Organization with a Focus on Information Flows.
Kačmářová, Alice ; Tesař, Rostislav (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
The diploma thesis specializes in the issue of logistics concept in a selected organization with a focus on information flows. Analyzes the current state of the comany’s concept. It provides theoretical and practical basis for the proces of implementing changes in the expansion of the product portfolio with a specific type of selected products in terms of legislation and logistics. An integral part is the author’s proposal to improve information flows in the business process.
Tax stamping of spirits in the member states of the European Union
Doubková, Anna ; Svátková, Slavomíra (advisor) ; Eisenwort, Lukáš (referee)
This bachelor's thesis deals with the comparison of the tax stamping systems in the EU member states. The aim is to identify the particular systems of tax stamping of spirits and to analyse common and differential characters on the basis of this information. The acquis communautaire is not uniform in this issue, it is necessary to arise from the tax laws in these states. Generally, it is valid that a system of tax stamping of spirits is an efficient precaution against the spirit fraud and it protects the spirit market from the entry of counterfeited goods.
Zdanění lihovin spotřební daní v České republice
Steinhauserová, Iva ; Svátková, Slavomíra (advisor) ; Blecha, Vladislav (referee)
Cílem diplomové práce je zjistit dopady legislativních změn v oblasti zdanění lihu spotřební daní v České republice na konkrétního výrobce lihovin. Přes historii úprav spotřební daně z lihu v České republice a v zemích Evropské unie se pozornost následně přesouvá na konkrétní legislativní změny zákona o spotřebních daních. Součástí práce jsou i další zákony a nařízení, jejichž dodržování je pro úspěšnou budoucnost společnosti nezbytné. Konkrétní dopady na společnost jsou vyhodnoceny v závěrečné třetí kapitole

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.