National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Mobile marketing
KLEČKOVÁ, Zuzana
The main aim of this thesis was to provide a comprehensive overview of the mobile marketing and analyze selected campaigns of Czech mobile marketing in comparison to world successful campaigns. The research contained studying of available literature about the theme to gain general knowledge about the issue. The theoretical part of the thesis contains predominantly various definitions of mobile marketing and its tools, advantages of these tools and some information about Mobile Marketing Association, new technologies and trends in the branch of mobile marketing. In the practical part five campaigns were evaluated according to available statistics and to subjective view of the author of this thesis.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Klečková, Zuzana
Zpráva obsahuje stručné shrnutí provedených prací a finanční čerpání z dotačních zdrojů za rok 2007. V odborné části je provedeno hodnocení využívání energetických zdrojů z hlediska celosvětového a v rámci EU, možnost snižování emisí volbou a zavedením vhodné technologie výroby energie, konkrétní uplatnění kogenerace a uplatnění mikroturbiny v kombinované výrobě elektrické a tepelné energie, možnost využití obnovitelných zdrojů pro tuto moderní technologii.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány dokončení simulací, konstrukčním úpravám a realizaci výměníků tepla, které využívají teplo odcházejících spalin z mikroturbiny.
Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
A typology of recreation centres in the touristic area Chodsko
KLEČKOVÁ, Zuzana
Cílem práce je analyzovat složky primární a sekundární nabídky cestovního ruchu ve zvoleném území. Na základě provedené analýzy potřeb a požadavků návštěvníků navrhnout nový produkt cestovního ruchu.

See also: similar author names
1 KLEČKOVÁ, Zdeňka
6 KLEČKOVÁ, Zuzana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.