National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Culture as an Opportunity for Active Ageing in the Czech Republic (II.)
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
Cílem konference bylo zdůraznit roli kultury a umění jako významného pozitivního faktoru v procesu aktivního stárnutí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Fulltext: Download fulltextPDF
Guide to cultural awareness and expression
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Creating units of learning outcomes ECVET based on professional qualification standards in NSK
Kadlec, Miroslav
Pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Culture as an Opportunity for Active Ageing in the Czech Republic
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
The aim of the Conference was to introduce the theme of active ageing in the subject area of culture from several viewpoints and highlight the role of culture and art as a significant factor in the process of active ageing.
Fulltext: Download fulltextPDF
Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Fulltext: Download fulltextPDF
Di-XL - 4th partners' meeting and conference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
Dostál, Ondřej
C esta do Rigy v září 2014 přinesla posl ední osobní setkání s řešitel i projektu Di - XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se j e uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovní ci , zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí . Cílem evropského projektu Di - XL ( realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledk ů projektů EU LLP . V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto h matatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo - ) evropské hráče v obou sektorech.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.