National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; VÚZT, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Reiserová, Jana ; Suchánek, Miloslav ; Stárková, Běla ; Novák, Jiří ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V r. 2001 byl proveden výběr lokalit pro odběr vzorků, instrumentace odběrů imisních vzorků pro aplikaci modelu, anorganická chemická analýza vzorků, organická chemická analýza vzorků, mikroskopická analýza vzorků a příprava na receptorové modelování.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Suchánek, Miloslav ; Novák, Jiří ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V rámci III. etapy byly provedeny odběry imisních vzorků pro následnou chemickou, biologickou a mikroskopickou analýzu, provedena byla analýza kovů a provedeno vyhodnocení meteorologických růžic pro směry a rychlosti větru pro letní období. Byly odebrány vzorky pro PAH.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Suchánek, Miloslav ; Novák, Jiří ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V rámci IV. etapy byly provedeny odběry imisních vzorků pro následnou chemickou, biologickou a mikroskopickou analýzu, provedena byla anorganická chemická analýza a organická chemická analýza. Biologická analýza byla zaměřena na obsah pylu, mikroskopická analýza na obsah azbestu, krystalického oxidu křemičitého a vláken. byly zajištěny meteorologické charakteristiky a provedena organická analýza, při které byly zjišťovány obsahy polyaromatických uhlovodíků.
Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlepšení kvality ovzduší
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. ; Suchánek, Miloslav ; Novák, Jiří ; Bureš, Vladimír
Cíle projektu je výzkum charakteru a původu prachu, jeho kvantifikace a kvalifikace - tzn. množství a rozměry prachu a jeho chemické složení. Dále výzkum rizik a dopadu na lidské zdraví, návrhy progresivních metod na snížení množství prachu v ovzduší v exponovaných oblastech, identifikace zdrojů znečištění na základě měření imisí, analýzy mikroskopické a chemické; určení obsahu pylu a dalších biologických materiálů, určení zdrojů emisí prachu za pomoci zpětného modelování, řešení souvislostí mezi původci znečištění a návaznost na možné ohrožení citlivými organismy v prostředí. V r. 2002 byly prováděny odběry vzorků, jejich anorganické, organické a biologické analýzy, instrumentace odběru emisních vzorků pro aplikaci modelu.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record: