National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Implementace nástrojů AI ve výuce na univerzitách
Provazník, Valentýna
Článek zkoumá historii umělé inteligence (AI) a klíčové milníky jejího vývoje, od počátků během druhé světové války až po současnou éru hlubokého učení. AI je definována jako obor, který se snaží napodobit lidské kognitivní schopnosti. Článek zdůrazňuje pokroky v oblasti hardwaru, software a myšlenkových konceptů, které vedly k rozvoji AI. Dále se věnuje etickým otázkám spojeným s používáním AI, včetně bezpečnosti a soukromí, vlivu na lidské rozhodování a zlenivění uživatelů. Text zdůrazňuje, že AI má potenciál zkvalitnit vzdělávání a pomoci učitelům a studentům v různých oblastech. Nicméně je také nutné řešit etické a bezpečnostní otázky spojené s používáním AI ve vzdělávání. Článek také poukazuje na globální snahy, jako jsou standardy etiky AI od UNESCO a Národní strategie pro AI v České republice. V závěru jsou diskutovány zásady etiky pro umělou inteligenci ve vzdělávání a potřeba zavést rizikové postupy pro zajištění kvality AI ve vzdělávání.

See also: similar author names
2 Provazník, Vladimír,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.