National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Addressing and standard in translation
Novotná, Kamila ; Králová, Jana (advisor)
Práce se z translatologického hlediska zaměřuje na oslovení, a to na oslovení zájmenné (tykání/vykání) i jmenné (např. vlastní jména, tituly atd.). Klade si za cíl zjistit, zda se překlad mexické telenovely do češtiny v tomto směru řídí normami platnými pro audiovizuální díla ve výchozí kultuře, nebo v cílové kultuře a zda se tedy přiklání k adekvátnosti nebo naopak k přijatelnosti. Teoretická část práce je věnována zájmennému a jmennému oslovení v češtině a v evropské a mexické variantě španělštiny a vymezení vlivu kulturních norem na překlad. Nejprve je oslovení obecně definováno a poté je na základě odborných pramenů zpracován systém oslovení v daných jazycích. Poté je představen model překladu Gideona Touryho, z něhož rámec práce vychází. Empirická část práce se skládá z kontrastivní a translatologické analýzy. Kontrastivní analýza zkoumá oslovení užívané v českých, španělských a mexických filmových scénářích a klade si za cíl systematičtěji zpracovat aktuální tendence charakteristické pro tyto texty v uvedených jazycích. U zájmenného oslovení je výzkum zaměřen na poměr tykání a vykání v různých sociálních kontextech. U jmenného oslovení jsou analyzovány frekvence výskytu jednotlivých forem, jejich kombinační možnosti a celková frekvence oslovení. Provedený výzkum slouží jako východisko pro...
Addressing and standard in translation
Novotná, Kamila ; Králová, Jana (advisor)
Práce se z translatologického hlediska zaměřuje na oslovení, a to na oslovení zájmenné (tykání/vykání) i jmenné (např. vlastní jména, tituly atd.). Klade si za cíl zjistit, zda se překlad mexické telenovely do češtiny v tomto směru řídí normami platnými pro audiovizuální díla ve výchozí kultuře, nebo v cílové kultuře a zda se tedy přiklání k adekvátnosti nebo naopak k přijatelnosti. Teoretická část práce je věnována zájmennému a jmennému oslovení v češtině a v evropské a mexické variantě španělštiny a vymezení vlivu kulturních norem na překlad. Nejprve je oslovení obecně definováno a poté je na základě odborných pramenů zpracován systém oslovení v daných jazycích. Poté je představen model překladu Gideona Touryho, z něhož rámec práce vychází. Empirická část práce se skládá z kontrastivní a translatologické analýzy. Kontrastivní analýza zkoumá oslovení užívané v českých, španělských a mexických filmových scénářích a klade si za cíl systematičtěji zpracovat aktuální tendence charakteristické pro tyto texty v uvedených jazycích. U zájmenného oslovení je výzkum zaměřen na poměr tykání a vykání v různých sociálních kontextech. U jmenného oslovení jsou analyzovány frekvence výskytu jednotlivých forem, jejich kombinační možnosti a celková frekvence oslovení. Provedený výzkum slouží jako východisko pro...

See also: similar author names
10 NOVOTNÁ, Karolína
88 NOVOTNÁ, Kateřina
25 NOVOTNÁ, Klára
1 NOVOTNÁ, Kristina
20 NOVOTNÁ, Kristýna
1 NOVOTNÁ, Květa
1 Novotná, K.
10 Novotná, Karolína
88 Novotná, Kateřina
25 Novotná, Klára
20 Novotná, Kristýna
2 Novotná, Kristýna Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.