National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analýza problematiky znovuvyužívání brownfields v České republice
Müllerová, Tereza ; Geuss, Erik (advisor) ; Marešová, Sylvie (referee)
Práce se zabývá znovuvyužíváním brownfields v České republice. Vyjmenovává jednotlivé typy brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku a poukazuje na hlavní problémy s nimi spojené, zejména na nedostatečnou evidenci a nejednoznačné rozdělení kompetencí organizací zabývajících se touto problematikou. Práce porovnává brownfields s greenfields a popisuje nástroje, které mohou napomoci znovuvyužívání brownfields. Porovnání je následně aplikováno na konkrétní případ regenerace brownfields a výstavby na zelené louce.

See also: similar author names
2 Marešová, Sabina Charlie
4 Marešová, Simona
2 Marešová, Soňa
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.