National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Forensic social work
Marešová, Sabina Charlie ; Krahulcová, Beáta (advisor) ; Holečková, Markéta Kateřina (referee)
This diplom thesis deals with forensic social work. It is a direction of social work, and the expression of forensic social work can be found mostly in foreign literature. The aim of this work is to define forensic social work with regard to our legal system and law 108/2006 on social services, to anchor this definition in the Czech social and legal system and to follow the development of other fields such as forensic psychology, anthropology and sociology that forensic social work is part of intrdisciplinary and international cooperation and cooperation in the forensic sciences. Part of this thesis is a qualitative research of the current practice of social work in helping an adult client who has been the victim of rape or other sexual assault.
Social work with participants of domestic violence
Marešová, Sabina Charlie ; Krahulcová, Beáta (advisor) ; Cimrmannová, Tereza (referee)
Úvod Ve své bakalářské práci se věnuji sociální práci s účastníky domácího násilí. Je výsledkem mé studijní praxe a dlouholetého zaměření, kde jsem poznala, jak důležité je vnímat všechny strany konfliktních vztahů v rámci rodinného systému. Vzhledem k tomu, že oběti domácího násilí často nedokážou od svého partnera, či jiného příbuzného z mnoha důvodů odejít, nemůžeme opomíjet na práci s násilnou osobou, skrze kterou lze změnit kvalitu života nejen jí samotné, ale především jejímu blízkému okolí. V minulosti bylo domácí násilí tolerováno, či tabuizováno, ale dnes je bráno jako sociální a právní problém. Zaměřit pozornost jen na oběť není vždy řešením a mnohdy sociální pracovníci sledují, jak jejich dlouhodobá práce s obětí nemá žádné výsledky. Setkala jsem se mnohokrát s ohroženou osobou, která dlouhodobě využívala služeb krizového centra, ale v jejím životě se nic neměnilo. Pomoc zaměřená na oběť nedokáže vyřešit situaci klienta, který je ohrožen domácím násilím, ale nechce nebo nemůže z násilného vztahu odejít. Faktory, které nedovolují klientovi odejít z násilného vztahu jsou například citová závislost, finanční závislost, strach nebo péče o děti a sociální pracovník musí tolerovat klientovu vůli setrvat v tomto vztahu. V těchto případech je nutné sociální práci směřovat k páru a ne jen k ohrožené...

See also: similar author names
4 Marešová, Simona
2 Marešová, Soňa
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.