National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Nová basilejská kapitálová dohoda jako kvalitativní změna v regulaci
Machálková, Michaela ; Blahová, Naděžda (advisor) ; Marková, Jana (referee)
Diplomová práce se zabývá vývojem a současným stavem pravidel kapitálové přiměřenosti se zaměřením na Novou basilejskou kapitálovou dohodu z roku 2004 (Basel II). Vysvětluje problematiku kapitálové přiměřenosti a její úpravu v České republice. Věnuje se Basilejské kapitálové dohodě (Basel I), podrobně rozebírá pravidla Basel II, zabývá se jejich porovnáním a implementací nových pravidel v Evropě, Spojených státech amerických a České republice. Další část popisuje kvantitativní studie dopadů, nedostatky a kritické připomínky zavádění nového konceptu včetně nastínění možných dopadů v budoucnosti. Poslední kapitola se zabývá pravidly Solvency II pro pojišťovny a jejich porovnáním s pravidly Basel II.

See also: similar author names
3 MACHÁLKOVÁ, Martina
1 Machálková, Marie
3 Machálková, Martina
5 Machálková, Monika