National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Marketing of school on target institution
Dvořáková, Ivana Bc. ; Hesková, Marie (advisor) ; Navrátilová, Petra (referee)
Provést analýzu interního a externího prostředí. V primárním výzkumu se zaměřit na marketingové řízení škol. Navrhnout vzdělávací modul pro zvýšení úrovně implementace marketingu v prostředí škol. Zpracovat případovou studii vhodnou pro trénink vybrané oblasti marketingového řízení školy a pro výuku formou e- learningu. Diplomová práce je součástí projektu CZ.04.1.03/3.2.15.1./0072 - Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků.

See also: similar author names
13 DVOŘÁKOVÁ, Iva
14 DVOŘÁKOVÁ, Ivana
11 DVOŘÁKOVÁ, Iveta
3 Dvořáková, Ilona
1 Dvořáková, Inka
6 Dvořáková, Irena
2 Dvořáková, Iris
13 Dvořáková, Iva
14 Dvořáková, Ivana
2 Dvořáková, Ivana,
11 Dvořáková, Iveta
2 Dvořáková, Ivona