National Repository of Grey Literature 12 records found  previous11 - 12  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Fitness tests comparing for examination of physical capability of expectant for entrance to selected security organs of the Czech Republic.
Urbaník, Miroslav ; Fedák, Josef (referee) ; Cikner, Vladimír (advisor)
Title: Fitness tests comparing for examination of physical capability of expectans for entrance to selected security organs of the Czech republic. Objective: Comparison of difficulty of physical fitness tests to assess physical Eligibility of applicants to direct their service to selected safety choirs of the Czech Republic. Method: This thesis is focused on the analysis of a battery of tests, which are establish requirements for physical fitness citizen when adopting the service members of security forces of the Czech Republic. In the theoretical part, we tried to general characteristics of physical fitness and a battery of tests. In the research section We compared the level of fitness required individual battery tests. When we conducted testing on the test files and subsequent determination of the number of difficulty each motor tests. Results: From the numeric difficulty motor tests show that differences the required physical fitness of citizens in the adoption of the security forces of the Czech Republic, the significant. These results are also compared by gender. From these results, also found significant differences in men and women. Keywords: motor skills, motor skills, physical fitness, physical condition, direct service, safety corps, motor tests. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fulfilment of graduates of Militatry departement Faculty of physical education and sport Charles university of final year classes 1998-2007
Kyrych, Lukáš ; Stančík, Vladimír (advisor) ; Cikner, Vladimír (referee)
Název Uplatnění absolventů Vojenského obom závěrečných ročníku 1998 - 2007 UK FTVS Praha English name Fulfilment Graduates of Military Department Faculty of Physical Education and Sport Charles University of Fina) Year Classes 1998-2007 Cíle a úkoly práce Cílem práce je popis systému vzdělávání v AČR a zjištění, jakým způsobem se tento systém uplatňuje v rámci VO UK FTVS. Práce přináší také přehled o jednotlivých cílech a úkolech VO UK FTVS v procesu vzdělávání. Demonstmje uplatnění absolventů v následné praxi a pokouší se zhodnotit, zdaje zpusob výuky dostačující a nezbytný v systému vzdělávání AČR. V závěru práce jsou dopomčeny změny, které vyplývají z uvedených zjištění, a které by mohly přispět ke zvýšení edukačních kvalit VO UK FTVS. Metoda Pro sběr dat byla použita metoda dotazování, přesněji dotazník s otevřenými a uzavřenými otazkami v elektronické podobě. Kritérium výběru bylo absolvování Vojenského oboru, jak prezenční, tak i kombinované formy studia na UK FTVS. Tato získaná data byla analyzována pomocí kontingenčních tabulek a grafU. Výsledky Práce přibližuje systém vzdělávání v AČR se zaměřením na VO UK FTVS a jeho umístění v tomto celku. Poskytuje analýzu problematiky vzdělávání a přípravy tělovýchovných náčelníků. Na základě odpovědí respondentů definuje uplatnění absolventů v praxi a hodnotí,...

National Repository of Grey Literature : 12 records found   previous11 - 12  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.