National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Influence of Reference Groups on High-school Students' Consumer Behavior
Vodsloň, Ondřej ; Koudelka, Jan (advisor) ; Brejchová, Jiřina (referee)
Práce pojednává o vlivu referenčních skupin a aplikaci marketingových technik na ovlivňování spotřebního chování gymnaziálních studentů. Práce se snaží nalézt odpověď na otázku, zda existuje rozdíl v působení referenčních skupin na spotřební chování studentů státních a soukromých gymnázií v Praze. V rámci práce jsou nastíněny nejvhodnější marketingové techniky pro efektivní působení na cílovou skupinu gymnazistů. Součástí práce je analýza dvou dotazníkových výzkumů, a jedné provedené focus group.

See also: similar author names
2 BREJCHOVÁ, Jitka
1 Brejchová, Jabira
8 Brejchová, Jana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.