National Repository of Grey Literature 48 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Apache module for the DoS attack mitigation
Ruman, Róbert ; Sikora, Marek (referee) ; Jurek, Michael (advisor)
Táto práca sa venuje mitigácii viacerých typov útokov DoS. Naším cieľom bolo vytvoriť vlastný modul apache, ktorý dokáže zmierniť útoky typu flood, ako aj logické útoky. Modul bol vytvorený v jazyku C pomocou programu VS Code. Po vytvorení modulu sme vykonali viacero testov na získanie údajov, aby sme mohli náš modul porovnať s už existujúcimi modulmi apache. Porovnaním výsledkov testov sme dospeli k záveru, že náš modul dokáže zmierniť oba typy útokov. Výsledky testov sú vizualizované pomocou grafov v prílohe.
A portal to support the teaching of applied cryptography
Vojáčková, Veronika ; Sikora, Marek (referee) ; Zeman, Václav (advisor)
Cryptography has a rich history, ranging from ancient civilizations to modern times, ensuring confidentiality and security has always played a very important role. In order to understand these algorithms, however, it is necessary to understand the basics of this issue, which can be a very difficult task without comprehensive resources. The thesis first examines web portals dealing with cryptography on the Czech and foreign Internet. Next, it compiles all the necessary knowledge for the subject of applied cryptography. As part of the work, a web portal is created bringing together the necessary information to support teaching along with a practical demonstration of algorithms and their use in the Python programming language.
Vulnerability testing of cloud solutions by Slowloris attack
Šrámek, Michal ; Sikora, Marek (referee) ; Šeda, Pavel (advisor)
This bachelor's thesis addresses the issue of distributed Slowloris attack implemented in the Apache JMeter module. This module is then used to demonstrate the vulnerability in the Microsoft Azure cloud environment. The outcome of the thesis is an extension of the module, enabling testing from multiple IP addresses. The SlowHTTPTest tool, which the module utilizes for the attack, is also modified. In the introduction, the basic concepts related to cloud services and their classification are established. This is followed by chapters defining the current security threats to the cloud and how they compare between the three largest cloud providers. The technologies and configurations used in Azure environments are also described. Finally, the thesis focuses on modifying the attack module to support multiple addresses and tests it on both local and cloud infrastructures.
Data Mining Based Web Analyzer of Job Advertisements
Wittner, Alex ; Dzurenda, Petr (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření automatizovaného zadávání nových pracovních inzerátů pomocí vložení URL v rámci již existující webové aplikace https://rewire.informacni-bezpecnost.cz, jejíž cílem je shromažďování pracovních inzerátů v oblasti cybersecurity s podrobnou analýzou pracovních kompetencí. Pracovní inzeráty jsou analyzovány pomocí více vzorového vyhledávacího algoritmu Aho-Corasick, psaného v jazyce Java. K získávání informací ze zadaných pracovních inzerátů slouží Python skript využívající knihovnu Selenium. Výsledná implementace a webová stránka je vytvořena pomocí jazyka PHP a knihovny ReactJS využívající JavaScript.
IT infrastructure monitoring system using robotic process automation
Valíček, Matěj ; Mikulášek, Michal (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
The goal of this bachelor’s thesis was to create a tool for categorizing elektronic mail using Robotic Process Automation (RPA). The categorization is based on a message with category „_TEMPLATE“ and the similarity of its subject with the subject of the incoming message. The robot further analyzes the punctuality of the messages and in case of delay, the administrator is notified about the situation. Finally, messages are moved to the archive folders so that only one message from each subject remains in the main folder at any time.
Stress testing of email communication
Takács, Peter ; Sikora, Marek (referee) ; Člupek, Vlastimil (advisor)
Táto práca sa zaoberá vylepšením SMTP a Mail Reader Samplerov pre JMeter, ktoré umožňujú výber konkrétnych sieťových rozhraní, podporu IPv6 a možnosť testovania pomocou viacerých zdrojových IP adries a portov a vývojom nového modulu, ktorý dokáže spúšťať a zastavovať služby e-mailového servera. Teoretická časť sa zameriava na protokoly používané v e-mailovej komunikácii vrátane protokolov SMTP, IMAP a POP3 a na funkčnosť testovania výkonnosti. Praktická časť sa zameriava najmä na vylepšenie vzorkovača SMTP, vzorkovača čítačky pošty a vývoj nového modulu emulátora e-mailového servera. Testuje sa v nej aj funkčnosť a vplyv nových funkcií a modulov. Výsledky týchto testov sú analyzované na konci tejto práce.
Monitoring system of network nodes for stress testing
Svozil, Jiří ; Člupek, Vlastimil (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
This thesis is focused on the design, implementation and testing of a system specifically designed for the collection, storage and transmission of server data. The aim of this system is to provide users with a simple and efficient means of monitoring and storing essential server information, which can later be transmitted for further use. The work deals with the design and creation of software for collection, transmission and storage of the measured data.
Random number generators evaluation
Svoboda, Martin ; Sikora, Marek (referee) ; Zeman, Václav (advisor)
The topic of the thesis is random numbers and the problem of their testing. The thesis presents methods of generating random numbers and many statistical tests of randomness. Part of the work is a description of an application created for testing random numbers, which contains a set of 23 statistical tests of randomness and 5 integrated generators. In the last chapter, various types of generators and keys created by quantum key distribution are tested using the application.
Automated monitoring system for IT infrastructures
Kunčický, Daniel ; Lieskovan, Tomáš (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
The bachelor’s thesis describes the development of an application that will automatically evaluate received messages. When an incident occurs, it informs the administrator about the current status. Application will send information about the progress of message evaluation when it runs periodically. As part of the message evaluation, it also checks the timeliness of the messages and the reception of all expected messages. A graphical dashboard was developed to manage the application. The application was developed in Python. The application facilitates the routine monitoring of the state of the IT infrastructure.
Web application for creating a cyber security profile
Stejskal, Michal ; Sikora, Marek (referee) ; Dzurenda, Petr (advisor)
This Bachelor thesis describes design and implementation of optimalization program designed to find best combination of courses. The goal in this thesis was to get acquainted with European Cybersecurity Skills Framework (ECSF) in the area of cyber security, optimalization algorithms and with project Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe (REWIRE). This thesis also includes web design and working with the database. Program is developed in the Python, PHP and Javascript programming languages. Between critical requirements of the program belongs optimality of found solution and time in which is the solution found. Program is connected with web interface, in which it is possible to search for optimal combinations based on input constraints.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.