National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
History and perspective of the Regional Library in Pardubice
Freudlová, Tereza ; Vášová, Lidmila (advisor) ; Kovaříková, Klára (referee)
Tématem práce je historický vývoj Krajské knihovny v Pardubicích (http://www.knihovnapardubice. cz). Zabývá se dějinami knihovny od jejího založení až po současný stav. Soustřeďuje se na popis jednotlivých pracovišť a oddělení, jejich vybavení a přiblížení poskytovaných služeb. Kromě toho jsou zde popsány jednotlivé automatizované knihovnické systémy, ve kterých pardubická knihovna postupně pracovala. Jako první jsou prezentovány systémy BIBIS a CDS/ISIS, poté následuje knihovnický systém KP-SYS se všemi svými moduly. Jako ukázka nejmodernějšího a nejvyspělejšího integrovaného systému slouží automatizovaný systém ALEPH. Práce přináší i několik konkrétních návrhů na činnosti a aktivity, kterými by se mohla knihovna v budoucnu zabývat nebo se jimi již částečně zabývá. Ty souvisejí s rozvojem moderních technologií, měnícím se posláním a funkcí veřejných knihoven a také měnícím se společenským prostředím. Návrhy vycházejí částečně ze současného stavu knihovny a reálných možností daných jejím vybavením a dovednostmi a znalostmi zaměstnanců.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.