National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Forms of protection of rights in the administrative judicial review
Codl, Daniel ; Kryska, David (referee)
Forms of protection of rights in the administrative judicial review This thesis treats about the regulation of legal actions in the Code of Administrative Judicial Procedure with emphasis on problems related to the choice of the correct legal action type (against a decision, for protection against inaction and for protection against unlawful interference) in borderline cases in which is difficult to determine a form of administrative activity. The main goal is to analyze if it is possible to construct a universal type of administrative legal action, or at least to propose a solution that will make different types of administrative legal actions more permeable. The first part deals with key procedural institutes that are common to all types of actions. In particular it is the concept of public right, which is the basis of active standing to bring an action, and all other legal regulation derives from it. This also includes the issue of suspensory effect and interim measures, as well as incidental review of measures of a general nature. The issue of an administrative action in the public interest, which is only related to an action against a decision, cannot be neglected, although other activities of the administration may also detriment the public interest. In the second part, the thesis deals with...
Forms of protection of rights in the administrative judicial review
Codl, Daniel ; Pítrová, Lenka (advisor) ; Pomahač, Richard (referee) ; Vondráček, Jaroslav (referee)
Forms of protection of rights in the administrative judicial review This thesis treats about the regulation of legal actions in the Code of Administrative Judicial Procedure with emphasis on problems related to the choice of the correct legal action type (against a decision, for protection against inaction and for protection against unlawful interference) in borderline cases in which is difficult to determine a form of administrative activity. The main goal is to analyze if it is possible to construct a universal type of administrative legal action, or at least to propose a solution that will make different types of administrative legal actions more permeable. The first part deals with key procedural institutes that are common to all types of actions. In particular it is the concept of public right, which is the basis of active standing to bring an action, and all other legal regulation derives from it. This also includes the issue of suspensory effect and interim measures, as well as incidental review of measures of a general nature. The issue of an administrative action in the public interest, which is only related to an action against a decision, cannot be neglected, although other activities of the administration may also detriment the public interest. In the second part, the thesis deals with...
A comparison of Czech Administrative Procedure Code with the Administrative Procedure Codes of Swiss Confederation and the Fribourg Canton
Codl, Daniel ; Pítrová, Lenka (advisor) ; Vondráček, Jaroslav (referee)
A comparison of Czech Administrative Procedure Code with the Administrative Procedure Codes of Swiss Confederation and the Fribourg Canton Summary This master thesis is dedicated to comparison of Czech Administrative Procedure Code with the Administrative Procedure Codes of Swiss Confederation and the Fribourg Canton at the occasion of the 10-year anniversary of the Code of Administrative Procedure. Since Swiss Codes also regulate proceedings before administrative courts, it treats also some aspects of the Czech judicial review (especially access to judicial protection via legal action). The study is based not only on laws, but also on jurisprudence and court's decisions. The first part is focused on description and analysis of the Swiss administrative procedure laws and related topics: history of administrative procedure laws, brief description of public institutions. The second part compares contents of Czech and Swiss Codes and their main divergence - the Czech Code is more instructive that its Swiss counterparts, Swiss Codes are not general codification of all administrative. Then, we analyze selected legal issues related to administrative procedure: definitions and conception of participants in proceedings, different conception of review proceedings, Swiss administrative procedure is not always carried...
Serological and PCR diagnostics of systemic mycoses
Machalová, Eliška ; Codl, Daniel (advisor) ; Smíšek, Petr (referee)
Invazivní mykotické infekce, zvláště u imunokompromitovaných pacientů, způsobují závažné klinické komplikace s poměrně vysokou mortalitou. Nejčastější infekce způsobují mikromycety rodu Candida a Aspergillus. Zatímco výskyt invazivní kandidózy po zavedení nových (triazolových) mykotických preparátů postupně klesá, u aspergilózy je pozorován vzestup incidence i mortality [1,2,3]. Úspěšná léčba těchto infekcí je úzce spjata s včasnou detekcí houby a se zahájením agresivní cílené terapie. Konvenční diagnostické postupy (histologie a kultivace) však přináší průkaz původce pozdě, často až ve stadiu plně rozvinutého onemocnění, a mohou vést k falešně negativním výsledkům. Z těchto důvod se stále více začínají prosazovat nové přístupy pro rychlou a citlivou detekci mykotických infekcí. V případě invazivní aspergilózy se laboratorní diagnostika spoléhá především na průkaz agens pomocí imunologických testů (detekce antigenu) nebo molekulárně biologických metod (detekce DNA). Velkého rozvoje dosahují molekulárně biologické metody, zejména amplifikační techniky (polymerázová řetězová reakce), které vynikají rychlostí, specificitou a vysokou citlivostí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.