National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Customer Valuation and Predication of Their Leaving in CeMF
Bém, Martin ; Pour, Jan (advisor) ; Švarcbachová, Jarka (referee)
Cílem práce je navrhnout systém hodnocení zákazníků a predikace jejich odchodu pro aplikaci CeMF společnosti Digital Resources. Navržený systém je základem pro vytvoření nadstavby typu Customer Intelligence pro řízení zákaznického portfolia. Cíle je dosaženo pomocí propojení Balanced Scorecard, Customer Relationship Managementu a principů Business Intelligence. Práce stanovuje 122 zákaznických ukazatelů ve 28 dimenzích a obsahuje i obecný návrh implementace pro Microsoft SQL Server 2005.