National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Podnikatelský plán
Šípová, Markéta Bc. ; Kovář, František (advisor) ; Hrubý, Petr (referee)
Teoretická část obsahuje definice podnikání a základní východiska pro podnikání, strategické, marketingové plánování a vzorový podnikatelský plán. Aplikační část se zaměřuje na založení podniku, popis podniku a jeho strategii. Dále obsahuje analýzu prostředí, marketingový plán a finanční plán.