Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,936 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.12 vteřin. 

Dignostika poruch státního zámku Veltrusy
Drdácký, Miloš ; Cikrle, P. ; Wendrich, A.
Zpráva uvádí výsledky diagnostiky poruch dvou objektů areálu Státního zámku Veltrusy, poškozeného povodní v roce 2002 - Laudonova pavilonu v zámeckém parku a hlavního venkovního schodiště zámku. Byly použity NDT metody - dlouhodobý monitoring pohybu trhlinami oddělených částí, termografie a radarová měření.

Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Kamýk v roce 2012
Draštík, Vladislav ; Jůza, Tomáš ; Kubečka, Jan
Zpráva sumarizuje výsledky komplexního ichtyologického průzkumu nádrže Kamýk provedeného v roce 2012 za účel posouzení možného vlivu navrhovaného záměru vybudování přečerpávací vodní elektrárny na ichtyofaunu nádrží Orlík a Kamýk. Jedná se zejména o uvažovaném zvýšení denního kolísaní hladin na obou nádržích v souvislosti s provozem přečerpávací elektrárny.


Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 – rok 2016
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky experimenálního seizmologického měření na Dole Rožná v roce 2016. Důlně indukované seismické jevy nebyly zaznamenány.

Státní bezpečnost a rok 1989
Procházka, Libor ; Vilímek, Tomáš (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Práce se snaží ukázat, jak dobře a hluboce byla československá Státní bezpečnost informovaná o aktivitách, záměrech a taktice politické opozice zejména v roce 1989. Hlavním pramenem jsou autentické záznamy Státní bezpečnosti, ať už pravidelné situační zprávy, informace o bezpečnostní situaci v zemi, vnitřní směrnice StB, ale i dokumenty vedení komunistické strany. Text vybírá to, co bylo v činnosti nezávislých iniciativ podle Státní bezpečnosti podstatné a dokládá, že bezpečnostní složky režimu měly o opozici (možná až překvapivě) dobré informace. Věnuje se také některým funkčním aspektům Státní bezpečnosti, která neexistovala v politickém vakuu, ale naopak byla přímo podřízena komunistické straně. V neposlední řadě popisuje i změny v organizačních strukturách StB, zejména v souvislosti s reformou v roce 1988. Klíčová slova: Státní bezpečnost, rok 1989, opozice v Československu, Charta 77, Hnutí za občanskou svobodu, Obroda, Demokratická iniciativa

Final report on Project M/19/05: National Time and Frequency Primary Standard
Čermák, Jan ; Buzek, Otokar ; Čemusová, Blanka ; Šojdr, Ludvík ; Kuna, Alexander ; Pánek, Petr
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu M/19/05 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence /SEČF/ v ÚRE AV ČR v roce 2005.