Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení žáka učitelem v předmětech český a anglický jazyk
ŠŤASTNÁ, Lada
Tato diplomová práce se zabývá tématem školního hodnocení žáků na základních školách. Teoretická část je zaměřená zejména na charakteristiku základních pojmů hodnocení, tedy na jeho funkce, typy, formy, významy a současné problémy. Dále popisuje hodnocené aktivity v předmětech český a anglický jazyk a způsoby hodnocení těchto aktivit. Pro výzkumnou sondu praktické části práce byla použita metoda řízených rozhovorů pro zjištění různých způsobů a forem hodnocení, jež používají konkrétní učitelé českého a anglického jazyka na ZŠ. Cílem praktické části této práce bylo prozkoumat postoje učitelů k hodnocení žáků na ZŠ v předmětech český a anglický jazyk.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.