Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků
Sadílek, Martin ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků Abstrakt Tato diplomová práce nese název "Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků." Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance má pro pracovní poměr významné důsledky, které se projevují v oblasti vzniku, změny i zániku pracovního poměru. Může mít také různé příčiny a každá z těchto příčin může vyvolávat různé pracovněprávní důsledky. Zaměstnance lze ovšem uznat za zdravotně nezpůsobilého pouze lékařským posudkem, případně rozhodnutím správního orgánu, který posudek přezkoumává. Pouze na jejich podkladě je také zaměstnavatel či zaměstnanec oprávněn přistoupit k jednáním předvídaným zákoníkem práce. V posledních letech se však změnil náhled na právní povahu lékařských posudků. Ty v současnosti nejsou považovány za právně závazné, ale za pouhé dobrozdání. Cílem práce je popis a analýza právní úpravy lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci, s důrazem na jejich právní povahu. Cílem je také popis a analýza pracovněprávních důsledků zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance a jejích příčin. Cílem je dále upozornit na problematické části právní úpravy a na nejednoznačnost některých ustanovení. V minulém roce došlo k rozsáhlé novele právních předpisů upravujících postup při vydávání...