Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení pohledávek v obchodní korporaci
Kachyňová, Iva ; Grichová, Veronika (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá základními pojmy, které se vztahují k pohledávkám, jejich řízení a následně vymáhání v obchodní korporaci. Specifikuje druhy pohledávek a teoretické poznatky využívá v analytické části. Na základě finanční analýzy je navrženo opatření, které má zajistit lepší zjišťování bonity zákazníků, a na základě toho vymezit kritéria pro poskytnutí obchodních úvěrů a podat informaci o důvěryhodnosti zákazníka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.