Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Napěťové a proudové integrátory s moderními funkčními bloky a jejich využití ve filtrech
Šimůnek, Martin ; Petržela, Jiří (oponent) ; Dostál, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na možnosti využití napěťových a proudových integrátorů. Za pomocí těchto integrátorů byly navrženy universální aktivní filtry. Tato práce popisuje pět multifunkčních filtrů šestého řádu, které jsou zkonstruovány na základě moderních funkčních bloků. Mezi tyto bloky patří operační zesilovač (OPA), transkonduktanční zesilovač (OTA) a proudový konvejor druhé generace (CCII+, CCII-). Jako základní stavební prvek je použit kondenzátor, za jeho pomocí je vytvořen integrátor, kanonickým řazením těchto integrátorů jsou zde vytvořeny universální filtry šestého řádu. Dalším cílem této práce bylo přiblížit chování navržených filtrů reálnému stavu.