Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza environmentálního konfliktu - názory hlavních skupin obyvatel rybničních oblastí ve vztahu k výskytu kormoránů (rybáři a rekreanti) a analýza médií
ŠÍPOVÁ, Martina
Diplomová práce byla vybrána na základě návaznosti na bakalářskou práci. Tato práce je zaměřena na literární rešerši problematiky konfliktů mezi ochranou kormorána a zájmem rybářství, dále na analýzu médií v ČR a konečně i na zpracování názorů různých skupin respondentů (rekreanti z Třeboňska a rybáři ČR). Názory skupin respondentů byly získány vyplněním a zpracováním dotazníků formou řízeného rozhovoru. Z dostupných informací je patrné, že počet chráněného kormorána velkého se neustále zvyšuje a nejen v ČR, ale na celém světě. Tento nárůst počtu kormoránů způsobuje problémy zejména rybářství, protože kormoráni způsobují škody zejména lovením rybí obsádky. Rybáři chtějí za tyto škody náhradu a tak vznikají konflikty, které jsou v dané problémové oblasti většinou medializovány. V problémové oblasti je důležitý názor klíčových skupin obyvatel. Zkoumané skupiny respondentů v této diplomové práci prokazují tyto znalosti: rekreanti na Třeboňsku mají malé znalosti o kormoránovi a o problému který kormorán způsobuje, naopak rybáři jsou velice dobře informováni o tomto problému. Tento fakt je způsobený tím, že rybářů se tento problém přímo dotýká. Media jsou velice důležitá pro řešení konfliktů a pro formování názorů různých skupin lidí. Analýza médií ČR prokázala, že nejvíce mluvčích, kteří iniciují články jsou právě rybáři. Články jsou proto zaměřeny negativně proti kormoránovi. Naopak v článcích chybí tyto mluvčí: zástupci ministerstev, zástupci široké veřejnosti, úředníci a akademičtí vědci. Výsledek sociologické analýzy má zpětnou vazbu na výsledek analýzy médií. Zjistila jsem, že v ČR není vypracován žádný management ochrany ryb proti kormoránovi. Proto navrhuji tento management v nejbližší době vytvořit. Doporučuji inspirovat se od jiných států (např. Velká Británie), které mají tento management již vypracován. Dále navrhuji upravit legislativu ČR pro menší vyplácení náhrady škod způsobené kormoránem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.