Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kosmické smetí
Kvačová, Kristýna Kateřina ; Konečný, Pavel (oponent) ; Petrásek, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popsání problematiky umělého kosmického smetí na oběžných dráhách Země, přičemž jsou rozebrány metody odstranění kosmického odpadu a způsoby minimalizace jeho vzniku. S tím souvisí i legislativní opatření, detekce, katalogizace a monitorování objektů kolem Země. V praktické části se diplomová práce zabývá vlastním návrhem odstranění konkrétního typu kosmického smetí, které je pro tento účel definováno jako CubeSat po ukončení své mise na nízké oběžné dráze. Je navržen a vypočítán deorbitační manévr, který CubeSat provede pomocí raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu, jehož rozměry a konfigurace náplně jsou v této práci také počítány.
Kosmické smetí
Kvačová, Kristýna Kateřina ; Konečný, Pavel (oponent) ; Petrásek, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popsání problematiky umělého kosmického smetí na oběžných dráhách Země, přičemž jsou rozebrány metody odstranění kosmického odpadu a způsoby minimalizace jeho vzniku. S tím souvisí i legislativní opatření, detekce, katalogizace a monitorování objektů kolem Země. V praktické části se diplomová práce zabývá vlastním návrhem odstranění konkrétního typu kosmického smetí, které je pro tento účel definováno jako CubeSat po ukončení své mise na nízké oběžné dráze. Je navržen a vypočítán deorbitační manévr, který CubeSat provede pomocí raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu, jehož rozměry a konfigurace náplně jsou v této práci také počítány.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.