Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  začátekpředchozí81 - 90  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
repozitar.cz – centrální repozitář publikačních výsledků jako součást systémů na odhalování plagiátů
Jakubík, Daniel ; Lunter, Ľuboš ; Brandejs, Michal ; Brandejsová, Jitka
K systémům These.cz a Odevzdej.cz přibude nový systém na odhalování plagiátů Repozitar.cz. Ten bude sloužit pro odborné články a jiná díla vědeckých pracovníků a doktorských studentů. Do projektu a jeho vývoje je zapojeno 15 vysokých škol, které kromě vlastního technického řešení společně připravují nezbytné organizační, společenské a právní prostředí. Systém nabídne také zpřístupňování děl v souladu s myšlenkou Open Access, vyhledávání podobných dokumentů nebo předávání výsledků do RIV.
Plný text: nusl-_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: nusl-_2 - Stáhnout plný textPDF; nusl-_4 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-_1 - Stáhnout plný textMP4
Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury
Vyčítalová, Hana
Článek ukazuje na popisu procesu ukládání a zpřístupnění děl z Archivu JM do NUŠLu, jak postupovat při ukládání obdobných typů dokumentů do institucionálních repozitářů. Nedílnou součástí článku je podrobný právní rozbor možností zpřístupnění děl v repozitářích s veřejným přístupem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komu se nelení, tomu se zelení: Open Access Greenhorns
Simandlová, Tereza
Jednou z cest otevřeného přístupu je zelená cesta (green road). Vydá-li se vědec/odborník/student po zelené cestě, doputuje až k repozitářům institucionálním, předmětovým či osobním, kde buď může autoarchivovat svoji vědeckou práci, či získat přístup k práci ostatních. Open Access “Greenhorni” se v poslední době množí jako houby po dešti. Znáte i vy svůj repozitář?
Prezentace: idr-88_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-88_2 - Stáhnout plný textMP4
Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries
Simandlová, Tereza
Příspěvek představuje regionální jednoletý projekt Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries.
Prezentace: idr-87_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-87_2 - Stáhnout plný textMP4
Knihovna AV ČR a otevřený přístup k informacím
Burešová, Iva
V úvodní části je představena politika otevřeného přístupu v Akademii věd ČR a stručně představeny základní principy volného publikování a zpřístupňování informačních zdrojů (open access) v prostředí AV ČR. Další z částí je zaměřena na popis výhod a nevýhod publikování s volným přístupem, trendy ve vývoji tohoto hnutí a aspekty otevřeného přístupu. Poslední část je věnována aktivitám AV ČR v oblasti otevřeného přístupu – tj. budování institucionálního repozitáře a fondu na podporu „gold“ open access publikování.
Prezentace: nusl-71449_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-71449_2 - Stáhnout plný textMP4
Podpora vědy a výzkumu v univerzitních knihovnách
Budínský, Lukáš
Knihovna již dávno není pouze místem pro výpůjčku knih, ale stává se primárně centrem služeb. Zejména univerzitní knihovny obsluhují široké spektrum uživatelů od studentů přes doktorandy až po vědecké pracovníky a nabízejí bohaté portfolio služeb pro všechny cílové skupiny. Přednáška přiblíží, co vše může knihovna nabídnout pro podporu vědy, výzkumu a Open Access na příkladu Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ta s využitím nejmodernějších technologií (SFX, MetaLib, DSpace, Xerxes..) a informačních specialistů vychází vstříc požadavkům těch nejnáročnějších uživatelů - vědců a studentů doktorských programů.
Prezentace: nusl-71448_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-71448_2 - Stáhnout plný textMP4
Open Access jako nový trend ve vědecké komunikaci na českých vysokých školách
Vyčítalová, Lucie
Příspěvek zmapuje situaci z hlediska otevřeného přístupu k vědeckým výstupům na českých vysokých školách a zároveň se zaměří na podpůrné aktivity Asociace knihoven vysokých škol ČR. Ve druhé části příspěvku bude představena Digitální knihovna Univerzity Pardubice, její začlenění do struktury univerzity a zároveň její napojení na významné světové systémy a služby.
Prezentace: nusl-71447_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-71447_2 - Stáhnout plný textMP4
OA časopisy pro technické obory
Němečková, Lenka ; Pilecká, Věra
Příspěvek shrne možnosti využití open access časopisů v odborném životě (pro studenty, doktorandy, vědecké pracovníky). Praktické ukázky budou zaměřeny na časopisy z oblasti technických věd. Zároveň budou představeny aktivity Ústřední knihovny ČVUT na poli propagace OA.
Prezentace: nusl-71446_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-71446_2 - Stáhnout plný textMP4
Trendy „Open Access“ a jejich využití
Planková, Jindra
Globální změny v nově budované informační společnosti intenzivně zasahují do všech oblastí vědecké komunikace a zpřístupňování společenského poznání. Hlavní úlohu zde sehrávají procesy informačního průzkumu spojeného s komplexem při zpřístupňování, vyhledávání a zprostředkování odborných informací a poznatků z informačních zdrojů s otevřeným přístupem. Příspěvek se bude zabývat aktuálními otázkami otevřeného přístupu k odborným a vědeckým informacím a poukáže na změny při jejich komunikaci. Na základě praktických i teoretických východisek bude formulován obecný model moderního fungování systému „Open Access“, budou charakterizovány jednotlivé faktory a prvky sytému, s odkazem na možnosti jejich uplatnění při komunikaci vědeckých a odborných informací, v oblasti vědy a výzkumu v českém prostředí.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   začátekpředchozí81 - 90  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.