Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technologie výroby plastového krytu zásuvky
Pokorný, Martin ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt je zaměřen na technologii výroby plastového krytu zásuvky. Je složen ze dvou částí, z nichž první je literární studie. Zde jsou popsány vlastnosti plastových materiálů a jejich rozdělení, shrnutí základních poznatků technologie vstřikování plastů a okrajově také některé další technologie. Ve druhé části je navržen vhodný materiál a stanoven technologický postup vstřikování pro tento výrobek. Součástí je také konstrukční řešení vstřikovací formy včetně výkresové dokumentace. Nakonec je malé porovnání technologie vstřikování s technologií lisování plastů a jednoduchá kalkulace výrobních nákladů.
Technologie výroby plastového krytu zásuvky
Pokorný, Martin ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt je zaměřen na technologii výroby plastového krytu zásuvky. Je složen ze dvou částí, z nichž první je literární studie. Zde jsou popsány vlastnosti plastových materiálů a jejich rozdělení, shrnutí základních poznatků technologie vstřikování plastů a okrajově také některé další technologie. Ve druhé části je navržen vhodný materiál a stanoven technologický postup vstřikování pro tento výrobek. Součástí je také konstrukční řešení vstřikovací formy včetně výkresové dokumentace. Nakonec je malé porovnání technologie vstřikování s technologií lisování plastů a jednoduchá kalkulace výrobních nákladů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.