Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tvorba logistické koncepce ve vybrané organizaci se zaměřením na informační toky.
Kačmářová, Alice ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce je specializována na problematiku logistické koncepce ve vybrané organizaci se zaměřením na informační toky. Analyzuje současný stav logistické koncepce podniku. Poskytuje teoretická a praktická východiska k procesu implementace změn v rámci rozšíření produktového portfolia o specifický druh vybraných výrobků z hlediska legislativy a logistiky. Nedílnou součástí je autorčin návrh vedoucí ke zlepšení informačních toků v procesu podniku.
Tvorba logistické koncepce ve vybrané organizaci se zaměřením na informační toky.
Kačmářová, Alice ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce je specializována na problematiku logistické koncepce ve vybrané organizaci se zaměřením na informační toky. Analyzuje současný stav logistické koncepce podniku. Poskytuje teoretická a praktická východiska k procesu implementace změn v rámci rozšíření produktového portfolia o specifický druh vybraných výrobků z hlediska legislativy a logistiky. Nedílnou součástí je autorčin návrh vedoucí ke zlepšení informačních toků v procesu podniku.
Značení lihových výrobků v členských státech EU
Doubková, Anna ; Svátková, Slavomíra (vedoucí práce) ; Eisenwort, Lukáš (oponent)
Předmětem mojí práce je porovnání způsobů značení lihových výrobků v členských státech Evropské unie. Mým cílem je identifikovat jednotlivé systémy daňového značení lihových výrobků a na základě těchto informací vyhodnotit společné a rozdílné znaky. Evropská legislativa je v této oblasti nejednotná, proto se musí vycházet z daňových zákonů daných členských států. Obecně platí, že systém daňového značení lihových výrobků je efektivním opatřením proti daňovým únikům na spotřební dani z lihu a také chrání trh před vstupem padělaného zboží.
Zdanění lihovin spotřební daní v České republice
Steinhauserová, Iva ; Svátková, Slavomíra (vedoucí práce) ; Blecha, Vladislav (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit dopady legislativních změn v oblasti zdanění lihu spotřební daní v České republice na konkrétního výrobce lihovin. Přes historii úprav spotřební daně z lihu v České republice a v zemích Evropské unie se pozornost následně přesouvá na konkrétní legislativní změny zákona o spotřebních daních. Součástí práce jsou i další zákony a nařízení, jejichž dodržování je pro úspěšnou budoucnost společnosti nezbytné. Konkrétní dopady na společnost jsou vyhodnoceny v závěrečné třetí kapitole

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.