Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití statistických metod při plánování potřeby zaměstnanců
Herzánová, Alžběta
Diplomová práce se zaměřuje na využití statistických metod pro plánování potřeby zaměstnanců. Pro odhad budoucí potřeby pracovníků jsou v práci použity tři metody -- grafická analýza, analýza vývojových trendů a regresní analýza. Nejprve je zvolený podnik charakterizován, provedena analýza prostředí a zjištěny potřebné údaje o zaměstnancích. Následně je ve vybrané společnosti odhadnuta potřeba zaměstnanců výše uvedenými statistickými metodami. Na závěr jsou tyto metody porovnány a zhodnoceny z hlediska jejich praktického využití v podnicích.
Využití statistických metod při plánování potřeby zaměstnanců
Herzánová, Alžběta
Diplomová práce se zaměřuje na využití statistických metod pro plánování potřeby zaměstnanců. Pro odhad budoucí potřeby pracovníků jsou v práci použity tři metody -- grafická analýza, analýza vývojových trendů a regresní analýza. Nejprve je zvolený podnik charakterizován, provedena analýza prostředí a zjištěny potřebné údaje o zaměstnancích. Následně je ve vybrané společnosti odhadnuta potřeba zaměstnanců výše uvedenými statistickými metodami. Na závěr jsou tyto metody porovnány a zhodnoceny z hlediska jejich praktického využití v podnicích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.