Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etické problémy v českém PR v období 2005-2010
Kačena, Petr ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje etice v public relations na příkladech medializovaných kauz mezi lety 2005 a 2010. První část práce popisuje historické počátky PR včetně aktivit Ivy Leea a Edwarda Bernayse a specifik českého vývoje oboru. Práce se dále věnuje etice a problematice vymahatelnosti etického jednání v PR. Text obsahuje popis kodexů světových asociací (PRSA, ICCO, IPRA) a nezávislé agentury Edelman PR. Stejně tak jsou uvedena právní a etická ukotvení public relations v ČR, včetně kodexu asociace APRA a PR Klubu. Hlavní část práce tvoří popis kauz, o kterých v roce 2005 až 2010 informovala média: falešné blogy agentury Bison&Rose pro nový platební systém ČSOB; několik případů finančních a hmotných pobídek určených k nalákání novinářů na tiskovou konferenci; a spor o pravdivost informování o lokomotivách Siemens. Dále práce obsahuje přepis rozhovorů s třemi předními českými PR profesionály, mediálním expertem a novinářem. Mezi závěry z rozhovorů patří mimo jiné to, že v českém prostředí není vyjímkou návrat pracovníka PR zpět do médií; že většinou se o neetickém jednání neví, neboť není v zájmu žádné ze zainteresovaných stran o něm informovat. Většina dotazovaných požadovala o dilematech či neetickém jednání hovořit mimo záznam, proto je závěru práce navržena další možnost výzkumu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.