Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řešení technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli
Kynclová, Veronika ; Liška, Pavel (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli. Práce obsahuje technickou zprávu, výkres sutiace, výkaz výměr, technologický předpis, výkres zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, ekonomické zhodnocení dopravy a položkový rozpočet.
Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Tato příručka představuje snadno použitelnou pomůcku pro zjištění problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) na malých staveništích. Pomůže vám tyto problémy zvládnout nebo jim předcházet a zajistí bezpečnou a zdravou práci pro vás, pro lidi, kteří pro vás pracují, i pro vaše zákazníky a další osoby, například kolemjdoucí. Ve stavebnictví dochází ke zranění příliš mnoha lidí a ke vzniku mnoha zdravotních problémů. Nepřijatelně vysoký počet úrazů a nemocí je možné snížit jednoduchou prevencí. Používejte tuto příručku. Budeme-li všichni pracovat společně, dosáhneme toho, že stavebnictví bude pro naše pracovníky zdravější a bezpečnější.
Řešení technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli
Kynclová, Veronika ; Liška, Pavel (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení zimního stadiónu v Litomyšli. Práce obsahuje technickou zprávu, výkres sutiace, výkaz výměr, technologický předpis, výkres zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, ekonomické zhodnocení dopravy a položkový rozpočet.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.