Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společenská odpovědnost organizace (CSR)
NOZAROVÁ, Věra
Diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti organizace. Praktická část je pojata jako analýza jednotlivých aktivit a činností a návrh opatření ke zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti společnosti Tesco Stores ČR a.s. v očích spotřebitelů. Cílem práce bylo potřebné definování základních pojmů, které jsou pro vysvětlení společenské odpovědnosti velmi důležité a s nimiž tvoří nedílnou součást. V teoretické části jsou tedy blíže popsány pojmy jako společenská odpovědnost firem, stakeholders, firemní filantropie či CSR filtr. Součástí je také vymezení nezbytných norem, zásad a subjektů, jichž se CSR týká a hrají v jejím rámci podstatnou roli. V praktické části byla hlavním cílem analýza společensky odpovědného chování a jeho výstupů v ekonomické, sociální a environmentální oblasti ve společnosti Tesco Stores ČR a.s., kterou si autorka zvolila jako klíčovou pro tuto práci. Dílčím cílem praktické části práce pak byl návrh opatření ke zkvalitnění CSR v daném podniku na základě získaných poznatků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.