Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zneužití dominantního postavení - pojem zneužití a způsoby zneužívajícího jednání
Duhan, Andrej ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Zneužití dominantního postavení - pojem zneužití a způsoby zneužívajícího jednání Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zneužitím dominantního postavení, konkrétně pojmem zneužití jako takovým a dále jednotlivými zneužívajícími praktikami. Článek 102 SFEU stejně jako § 11 ZOHS nedefinují pojem zneužití, pro jeho pochopení je tak nutné analyzovat judikaturu. Stejně tak tomu je v případě jednotlivých zneužívajících praktik. Tento výklad je zasazen do širšího rámce v podobě zkoumání cíle článku 102 a metody jeho aplikace a to zejména s ohledem na modernizační snahy Komise. Cílem práce je tedy kritická reflexe judikatury zasazená do širšího kontextu v podobě hledání smyslu článku 102, nikoliv všezahrnující a detailní výklad. Práce obsahuje tři kapitoly. V první kapitole jsou rozebrány základní cíle článku 102 a metody jeho aplikace. Vzhledem k strohému textu článku 102 jsou jeho cíle stěžejní pro jeho interpretaci i další aplikaci. Stejně tak metoda posuzování zneužití může použití článku 102 zásadně proměnit a posunout. V podstatě existují dva různé cíle a dvě různé metody. Cíle jsou ordoliberální ekonomické svoboda chránící soutěž jako proces a spotřebitelský blahobyt sledující růst blaha spotřebitelů. Metody jsou formalistický přístup a přístup založený na zkoumání následků. Znalost cílů a metod vytváří...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.