Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera
Zaoralová, Hana ; Havlíček, Radomír (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou operačního výzkumu. Poté bude rozebrána současná situace společnosti, předmět podnikání apod. V analytické části bude zkoumána konkrétní situace týkající se procesu ve firmě, současně budou uplatněny poznatky lineárního programování a proveden pokus zjistit, zda lze tato matematická disciplína prakticky využít i v nevýrobní firmě, která se prioritně zabývá poskytováním logistických služeb. Nakonec budou výsledky interpretovány pomocí software Maple.
Malometrážní byty při Mojmírově nám. v Brně
Zaoralová, Hana ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází z ateliérové práce z předmětu AG033 – Ateliér obytných staveb. Návrh se zabývá novostavbou bytového domu s polyfunkcí, který se nachází v Brně – Králově Poli, na ulicích Chaloupkova a Košinova. Místo stavby je několik parcel sjednocených pod jedním majitelem (stavebníkem). Na těchto parcelách se aktuálně nachází výstavba nízkých domů a autodílna, počítá se však s jejich demolicí. Přáním investora bylo také i komunikační propojení novostavby s přiléhajícím parkovacím domem, kterého je taktéž majitelem. S pozemkem sousedí centrum pro nevidomé, základní škola a parkovací dům, který je s navrženým objektem propojen pavlačí. Navržený objekt sdružuje jak funkci bydlení ve vyšších podlažích, tak i ordinaci lékaře, pronajímatelné ateliéry, kavárnu nebo několik prodejních ploch. Ve dvou podzemních podlažích se nacházejí sklepní kóje a parkování, do kterého je umožněn vjezd dvěma autovýtahy. Pozemek je podlouhlého charakteru s nárožím orientovaným k jihu. Svou východní stranou pozemek přiléhá k ulici Košinova. V přímém okolí se nacházejí jak 4-5 podlaží budovy, tak ale i nízká zástavba rodinných domů o 1-2 podlažích. Vzhledem k dimenzi komunikací v tomto místě je důležitá výškovost. Nejvyšší podlaží budovy tak bylo ustoupeno od uliční čáry. Zároveň budova doplňuje proluku a přispívá tak k většímu ucelené okolní zástavby. Objekt je navržen jako kombinace stěnového a skeletového nosného systému, kdy skeletový systém je uplatněn v podzemních podlažích, v podlažích vyšších je využit stěnový nosný systém.
Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera
Zaoralová, Hana ; Havlíček, Radomír (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou operačního výzkumu. Poté bude rozebrána současná situace společnosti, předmět podnikání apod. V analytické části bude zkoumána konkrétní situace týkající se procesu ve firmě, současně budou uplatněny poznatky lineárního programování a proveden pokus zjistit, zda lze tato matematická disciplína prakticky využít i v nevýrobní firmě, která se prioritně zabývá poskytováním logistických služeb. Nakonec budou výsledky interpretovány pomocí software Maple.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.