Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Měření koncových elementů
Zachoval, Matouš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v obytných budo-vách. Její hlavní část se věnuje experimentálnímu zkoušení koncových elementů pomocí kouřové zkoušky. Dosažené výsledky jsou aplikovány na návrh vzduchotechniky v pasivním rodinném domě. Dále je navrhnuto sálavé vytápění a energetická optimalizace v programu PHPP.
Vzduchotechnika školského objektu
Zachoval, Matouš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu vnitřního mikroklimatu školského objektu před a po rekonstrukci výplňových otvorů. Na základě vlastních uskutečněných měření je navrženo nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických zařízení, které zajistí požadované mikroklima všech učeben.
Měření koncových elementů
Zachoval, Matouš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v obytných budo-vách. Její hlavní část se věnuje experimentálnímu zkoušení koncových elementů pomocí kouřové zkoušky. Dosažené výsledky jsou aplikovány na návrh vzduchotechniky v pasivním rodinném domě. Dále je navrhnuto sálavé vytápění a energetická optimalizace v programu PHPP.
Vzduchotechnika školského objektu
Zachoval, Matouš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu vnitřního mikroklimatu školského objektu před a po rekonstrukci výplňových otvorů. Na základě vlastních uskutečněných měření je navrženo nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických zařízení, které zajistí požadované mikroklima všech učeben.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.