Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smáčení a roztékání pájky po povrchu DPS
Wiesner, Lukáš ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní. Práce se zabývá sledováním rychlosti roztékání pájky po povrchových úpravách Ni/Au a Sn nanesených na Cu plátovaném základním materiálu FR4 pomocí digitálních kamer. Měření probíhá na vylepšeném pracovišti. Po procesu přetavení je měřena délka roztečení pájky. Vyhodnocuje a porovnává časové závislosti rychlosti roztečení pájky pro povrchové úpravy Ni/Au a Imerzní Sn.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro rodinný dům v lokalitě Ústrašice
Wiesner, Lukáš ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem fotovoltaické solární elektrárny pro vybraný rodinný dům v lokalitě Ústrašice na Táborsku. Teoretická část shrnuje problematiku fotovoltaického jevu, výrobu a rozdíly jednotlivých technologií pro fotovoltaické panely a různé druhy bateriových úložišť. Součástí práce jsou také legislativní a dotační podmínky v České republice spojené s problematikou FVE. V úvodu praktické části práce jsou obsaženy informace o dispozicích rodinného domu s analýzou dat spotřeby domácnosti za posledních pět let. Na analýzu navazuje výběr vhodného typu soustavy pro fotovoltaický ohřev vody. Za použití multikriteriální analýzy jsou následně zvoleny nejvhodnější regulátor a FV panely. Navržený systém je přehledně doplněn o další potřebné komponenty. V závěru je v programu PV*SOL vytvořena simulace systému pro stanovení světelných podmínek a vyhodnocení hospodárnosti celého projektu.
Smáčení a roztékání pájky po povrchu DPS
Wiesner, Lukáš ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou smáčení kovového povrchu roztavenou bezolovnatou pájkou a sledováním dějů probíhajících na mezifázovém rozhraní. Práce se zabývá sledováním rychlosti roztékání pájky po povrchových úpravách Ni/Au a Sn nanesených na Cu plátovaném základním materiálu FR4 pomocí digitálních kamer. Měření probíhá na vylepšeném pracovišti. Po procesu přetavení je měřena délka roztečení pájky. Vyhodnocuje a porovnává časové závislosti rychlosti roztečení pájky pro povrchové úpravy Ni/Au a Imerzní Sn.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.