Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití analýzy scénářů při řízení operačního rizika
Vostatek, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Brada, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem řízení operačního rizika ve finančních institucích. Autor v práci vymezuje teoretické základy a právní pozadí této problematiky. Dále pak autor popisuje současnou praxi použití jednotlivých metod řízení operačního rizika. Autor se zaměřuje na specifickou metodu analýzy scénářů, která bude podrobena důkladnému zhodnocení. Analýza scénářů je zkoumána na případu rizika rogue tradingu. V práci je vytvořena modelová finanční instituce a na ní pak autor demonstruje uplatnění teorie řízení rizik za použití současných best practices a expertních odhadů. Model umožní analyzovat proces postupu finanční instituce a zvolit vhodná opatření ve vztahu k obraně a následnému řešení rogue tradingu. V rámci práce také autor provádí analýzu realizace operačního rizika rogue tradingu v minulosti, která umožňuje blíže pochopit problematiku prevence a historickou významnost těchto událostí k tvorbě metodiky k řízení operačního rizika.
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Vostatek, Jan ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje na metodu Value at Risk, která se široce používá k řízení tržních rizik. Metoda Value at Risk je zasazena do širšího rámce systému řízení rizik a je ukázáno její praktické použití na výpočtu dvěma ze tří hlavních způsobů kalkulace Value at Risk. Dále se v práci autor zabývá rolí Value at Risk v regulatorním rámci pravidel Evropské unie a možným budoucím vývojem regulace finančních institucí v oblasti tržních rizik. Součástí práce je také použití metody při alokaci ekonomického kapitálu instituce a stanovení limitů pro jednotlivá oddělení finanční instituce. V závěru práce je metoda Value at Risk s přihlédnutím k relevantním argumentům objektivně zhodnocena.

Viz též: podobná jména autorů
1 Vostatek, Jakub
2 Vostatek, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.