Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podniková kultura
VARHANÍKOVÁ, Andrea
Cílem diplomové práce je zjistit a zhodnotit podnikovou kulturu ve vybraném podniku a následně navrhnout vhodná opatření ke zlepšení.
Působení značky na její cílovou skupinu
Varhaníková, Andrea ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent)
Práce "Působení značky na její cílovou skupinu" se ve své teoretické části zabývá marketingovým výzkumem, jehož proces je zde popsán. Dále je zde popsána segmentace trhu se zaměřením na dětský tržní segment. V práci je představena firma Pribina a její produkty. Praktická část vychází z výsledků terénního výzkumu, který se konal v základní škole. Jeho cílem je analyzovat názory dětí na produkty značky Pribináček.

Viz též: podobná jména autorů
4 Varhaníková, Alžbeta
2 Varhaníková, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.