Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Zavedení monitorování antiagregační léčby na analyzátoru Multiplate
Trenčanská, Šárka ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
Tato práce popisuje zavedení sledování antiagregační léčby na přístroji Multiplate, který pracuje na principu impedanční agregometrie. Ke sledování jsme použili 4 testy - ASPItest, který slouží pro monitorování léčby kyselinou acetylsalicylovou (ASA), ADPtest a ADPtestHS sloužící pro sledování léčby thienopyridiny a TRAPtest pro monitorování léčby inhibitory GPIIb/IIIa. Cílem této práce bylo ověřit přesnost metody pro jednotlivé testy, stanovit vlastní referenční meze a porovnat je s literárními údaji a na souboru kardiologických pacientů užívajících duální antiagregační léčbu (ASA 100 mg/den a clopidogrel 75 mg/den) vyhodnotit případnou rezistenci na tyto léky. Přesnost metody jsme ověřili na souboru 10 dárců krve zcela bez léčby. Každý vzorek byl opakovaně 5x změřen a z naměřených hodnot jsme vypočítali variační koeficienty. Naše hodnoty variačních koeficientů se od hodnot udaných výrobcem (CV 6 - 10 %) výrazně nelišili (ASPItest: CV 8,7 %, ADPtest: CV 8,8 %, ADPtestHS: CV 13,3 % a TRAPtest: CV 12,1 %). Dále jsme ověřili na souboru 32 dárců krve zcela bez léčby referenční rozmezí AUC pro jednotlivé testy, která jsme porovnali s literárními údaji. Mezi hodnotami AUC našeho kontrolního souboru a literárními údaji nebyly výrazné rozdíly (ASPItest: p = 0,6136; ADPtest: p = 0,0745; TRAPtest: p =...
Zavedení monitorování antiagregační léčby na analyzátoru Multiplate
Trenčanská, Šárka ; Fátorová, Ilona (vedoucí práce) ; Sadílek, Petr (oponent)
Tato práce popisuje zavedení sledování antiagregační léčby na přístroji Multiplate, který pracuje na principu impedanční agregometrie. Ke sledování jsme použili 4 testy - ASPItest, který slouží pro monitorování léčby kyselinou acetylsalicylovou (ASA), ADPtest a ADPtestHS sloužící pro sledování léčby thienopyridiny a TRAPtest pro monitorování léčby inhibitory GPIIb/IIIa. Cílem této práce bylo ověřit přesnost metody pro jednotlivé testy, stanovit vlastní referenční meze a porovnat je s literárními údaji a na souboru kardiologických pacientů užívajících duální antiagregační léčbu (ASA 100 mg/den a clopidogrel 75 mg/den) vyhodnotit případnou rezistenci na tyto léky. Přesnost metody jsme ověřili na souboru 10 dárců krve zcela bez léčby. Každý vzorek byl opakovaně 5x změřen a z naměřených hodnot jsme vypočítali variační koeficienty. Naše hodnoty variačních koeficientů se od hodnot udaných výrobcem (CV 6 - 10 %) výrazně nelišili (ASPItest: CV 8,7 %, ADPtest: CV 8,8 %, ADPtestHS: CV 13,3 % a TRAPtest: CV 12,1 %). Dále jsme ověřili na souboru 32 dárců krve zcela bez léčby referenční rozmezí AUC pro jednotlivé testy, která jsme porovnali s literárními údaji. Mezi hodnotami AUC našeho kontrolního souboru a literárními údaji nebyly výrazné rozdíly (ASPItest: p = 0,6136; ADPtest: p = 0,0745; TRAPtest: p =...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.