Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přístup obcí k problematice strategického plánování na území BMO
Tomanová, Natalie
Diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování na úrovni obcí. Vytváření strategických dokumentů se v posledních letech stalo klíčovým faktorem v rozvoji území. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak k této problematice přistupují obce v rámci Brněnské metropolitní oblasti, zda vytvářejí strategické dokumenty a na jaké oblasti se primárně zaměřují. Teoretická část se zaměřuje na metodiky týkající se strategického plánování v rámci České republiky a také související výzkumy od českých i zahraničních autorů. Praktická část představuje poznatky získané analýzou strategických dokumentů vybraných obcí a vyhodnocením rozhovorů s představiteli obcí. V poslední části jsou získané informace diskutovány s podobnými výzkumy jiných autorů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.