Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Značkování u koňovitých (Equidae)
TUČKOVÁ, Vladimíra
Tato magisterská práce se zabývala značkování pomocí trusu a moči u čtyř druhů koňovitých u čtyř druhů chovaných v zajetí a to u osla afrického (Equus africanus), zebry Grévyho (Equus grevyi), zebry stepní (Equus quagga), zebry horské (Equus zebra). data o značkování byly shromažďovány během dvou sezon pětiměsíčních pozorování 15 stád koňovitých v 5 českých zoologických zahradách, a to v Zoo Dvůr Králové, Zoo Liberec, Zoo Brno, Zoo Ostrava a Zoo Ústí nad Labem. Práce se zaměřovala hlavně na testování několika hypotéz o funkci značkování u hřebců, klisen a hříbat a také na mezidruhové rozdíly v chování.
Tetičkovské chování savců se zaměřením na vybrané druhy rodu \kur{Acomys}
TUČKOVÁ, Vladimíra
Tetičkovské chování savců je hojně studovanou oblastí etologie, přesto není zcela známo, které faktory ovlivňují zapojení samic do péče o cizí mláďata. Byl zpracován literární přehled dané problematiky se zaměřením na možné faktory vedoucí k tomuto fenoménu a důsledky tohoto chování. Důraz byl kladen na nejnáročnější aktivity kooperativní péče o mláďata-kojení a nošení mláďat. Byla zpracována samostatná kapitola pro hojně studovaný druh bodlinatku nilskou. V praktické části práce byla provedena analýza faktorů, které ovlivňují kojení a nošení mláďat u bodlinatky sinajské.

Viz též: podobná jména autorů
1 Tučková, Vendula
4 Tučková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.