Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Produkce biomasy a sušiny u kukuřice a čiroku k silážním účelům
TROJÁKOVÁ, Gabriela
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit a porovnat produkční schopnost dvou hybridů kukuřice (Zea mays L.) a vybraného genotypu čiroku (Sorghum Adams). K zhodnocení byl založen maloparcelní pokus na pozemku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Před sklizní byly provedeny odběry k porovnání hodnocených výnosových ukazatelů. Počet odběrů závisel na dosažení požadovaného obsahu sušiny v biomase. Při sklizni kukuřice byl stanoven výnos biomasy, výnos a podíl palic, obsah sušiny biomasy a palic, výnos sušiny biomasy. Při sklizni čiroku byl stanoven výnos biomasy, obsah sušiny a výnos sušiny biomasy. Z jednoletého pokusu bylo zjištěno u hybridů čiroků pomalejší nárůst obsahu sušiny ve srovnání s hybridy kukuřice. Zvolené hybridy dosáhly optimálních hodnot obsahu sušiny pro výrobu kvalitní siláže.
Perspektivy pěstování a využití čiroku a prosa v podmínkách ČR
TROJÁKOVÁ, Gabriela
Cílem práce bylo shrnutí poznatků o pěstování a možnostech využití čiroku a prosa v podmínkách České republiky. Botanická charakteristika, požadavky na prostředí, ošetřování během vegetace rostliny prosa a čiroku. Sklizeň a posklizňová úprava plodiny a její využití potravinářské, průmyslové a pro krmné účely. Proso je skromná plodina, přinášející dobrý uskutečnitelný výnos, rozšiřuje plodinovou a potravinářskou škálu. Čirok obohacuje osevní postupy pro zachování půdní úrodnosti a je zajímavou alternativou silážní kukuřice na orné půdě v České republice.

Viz též: podobná jména autorů
4 Trojáková, Gabriela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.