Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Problems of integration of Ukraine into the European Union
Smahlenko, Andrii
Tato práce zkoumá výzvy , kterým Ukrajina čelí ve svém úsilí o integraci do Evropské unie . Analyzuje ekonomická data Ukrajiny, včetně inflace, vládního dluhu a deficitu a dlouhodobých úrokových sazeb, a dává doporučení pro zlepšení její ekonomické situace. Práce se také zabývá implementací Asociační dohody s EU ze strany Ukrajiny a úkoly, které Ukrajina musí splnit, aby splnila své závazky z dohody. Dále se práce zabývá regresním modelem, který analyzuje dopad dluhu, přímých zahraničních investic, vzdělání a obchodu na ukrajinský HDP. Závěrem práce dochází k závěru, že Ukrajina musí prokázat hmatatelný úspěch ve své politické a socioekonomické modernizaci, aby se stala plnohodnotným členským státem EU.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.