Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace bezvýkresové dokumentace při konstrukci frézovacího přípravku
Schneider, David ; Michalec, Michal (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
V práci je popsána konstrukce frézovacího přípravku pro upínání součásti na obráběcím stroji s využitím bezvýkresové dokumentace. Jsou zde popsány dostupné metody upínání obrobků pro obrábění a dále je vysvětlena tvorba bezvýkresové dokumentace. Dnes se v naprosté většině případů využívá klasická výkresová dokumentace, která je v mnoha pohledech zdlouhavější než zpracování popsaných 3D digitálních dat o modelu. V práci je popsána tvorba bezvýkresové dokumentace na konkrétním konstrukčním řešení přípravku pro obrábění zadané součásti chladiče. Toto řešení je zpracováno na základě tří návrhů možných koncepčních řešení upínacího přípravku. Vznikla kompletní bezvýkresová dokumentace všech jednotlivých dílů přípravku i její sestavy. Z bakalářské práce vyplývá, jaké jsou výhody bezvýkresové dokumentace oproti 2D výkresům součástí, ale jsou také zmíněny nedostatky, které celkový dojem snižují. Je navrhnuto možné vylepšení, které by mohlo prezentování digitálních dat modelu zjednodušit.
Aktuální vztahy Švédska a Ruska v kontextu narušování švédského teritoria
Schneider, David ; Rolenc, Jan Martin (vedoucí práce) ; Machoň, Miloslav (oponent)
Hlavním tématem této bakalářské práce jsou vzájemné vztahy mezi Švédským královstvím a Ruskou federací. Tyto vztahy jsou analyzovány s ohledem na historickou zkušenost, kdy základním teoretickým východiskem pro zkoumání je koncept učení se v mezinárodních vztazích. Primárním cílem této práce je kritické zhodnocení švédsko-ruských vztahů v posledních letech se zaměřením na narušování švédského prostoru (tzn. teritoriálních vod ponorkami, příp. vzdušného prostoru vojenskými letouny) objevujícího se již od studené války jako formujícího rysu současných vztahů mezi oběma zeměmi. Ze závěrů práce vyplývá, že historické události jako nedávné incidenty s ponorkami ve švédských vodách vedly k ještě větší nedůvěře a negativnímu vnímání Ruska.