Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady covid-19 na výdaje obecních rozpočtů v Jihomoravském kraji
Samsonová, Gabriela
Diplomová práce „Dopady covid-19 na výdaje obecních rozpočtů v Jihomoravském kraji“ se zaměřuje na změny v oblasti výdajových položek municipalit Jihomoravského kraje v souvislosti s pandemickou krizí způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2. Teoretická část práce shrnuje základní východiska veřejných financí ve vztahu s nákazou covid-19 a zároveň přibližuje roli a postavení municipalit v souvislosti s krizí v letech 2020–2021. Poznatky získané pomocí teoretického základu jsou dále využity v analytické části práce, která se zabývá výdaji obcí Jihomoravského kraje v letech 2018–2021 a jejich investiční aktivitou v průběhu pandemické krize. Součástí analýzy je také výstup ze strukturovaných rozhovorů se zástupci vybraných municipalit, které se nachází v Jihomoravském kraji a zároveň jsou členy Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod. Výsledkem práce jsou doporučení pro statutární orgány municipalit, která budou moci být využita při formulaci dlouhodobějších strategií v oblasti výdajových položek a také jejich investičních aktivit.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.