Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv obsahu sušiny a kvality fermentačního procesu na aerobní stabilitu kukuřičné siláže
Sadílek, Roman
Obsahem této diplomové práce je jak název tématu napovídá vliv obsahu sušiny a kvality fermentačního procesu a aerobní stabilitu kukuřičné siláže. Kukuřice jako rostlina se využívá pro silážování jak pro krmné účely, tak pro zajjištění provozu bioplynových stanic. V současné době je jednou z nejčastějších pěstovaných pícnin. V této práci uvádím jak botanické zařazení, tak i způsob pěstování, agrotechnické lhůty, přípravu půdy, ochranu před škůdci, hnojení a další vlastnosti a věci důležité k produkci dostatečného a kvalitního materiálu pro silážování. Další část práce se zabývá způsobem sklizně, průběhem naskladňování a samotným silážním procesem. Ve vlastní práci jsem hodnotil vliv sušiny silážní kukuřice a kvalitu fermentačního procesu na aerobní stabilitu kukuřičných siláží. Výsledky hodnocení jsem zaznamenal v tabulkách a grafech.