Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání sociálního zabezpečení v České republice a ostatních státech Evropské unie
SEKNIČKOVÁ, Iveta
Cílem diplomové práce je porovnat sociální zabezpečení v členských státech Evropské unie a vymezit skupiny států s podobnými znaky a zastoupením sociálního pojištění v jejich daňových systémech. Systém sociálního zabezpečení je významnou příjmovou a zároveň výdajovou složkou veřejných rozpočtů a prostřednictvím něho může stát realizovat sociální politiku. V rámci zemí Evropské unie je k sociálnímu zabezpečení přistupováno odlišně a tento přístup často souvisí s historickým postavením a tradicemi dané země. V úvodu práce je popsáno sociální zabezpečení a sociální pojištění v České republice. Dále je objasněna koordinace sociálního pojištění v rámci Evropské unie. V metodice je popsána Wardova metoda shlukové analýzy, která je v práci použita pro uskupení států s podobnými znaky v oblasti sociálního pojištění. Analýza je prováděna na základě vybraných ukazatelů z oblasti sociálního pojištění za rok 2009 a 2019 a je porovnáno, jak uskupení států v daném roce, tak i celkový vývoj sociálního pojištění mezi oběma roky. Pro analyzování jsou vybrány ukazatelé čistých příspěvků na sociální zabezpečení, jejichž data byly získány ze statistického úřadu Evropské unie (Eurostat).
Evidence a řízení zásob ve výrobní firmě
SEKNIČKOVÁ, Iveta
Pro výrobní společnosti jsou zásoby velmi důležitou součástí, neboť operace se zásobami patří ke klíčovým činnostem. Dané společnosti ukládají do zásob velké množství peněžních prostředků a každá chybná operace způsobuje ztrátu těchto prostředků. Cílem práce je zhodnotit evidenci a řízení zásob ve výrobním podniku a najít možné optimální řešení. V práci je vysvětlen pojem zásoby a následně popsány činnosti související se zásobami, a to účtování o zásobách, oceňování zásob, jejich evidence v podniku a řízení zásob. Při určování optimální situace se požívají vzorce a porovnávají se různé metody řízení zásob. Bakalářská práce je zaměřena na řízení zásob ve výrobním podniku Automotive Lighting Jihlava, který je výrobcem moderních světlometů do automobilů. Výsledkem jsou navrhnuty změny, díky kterým by bylo řízení zásob efektivnější.