Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv nasycení vody kyslíkem na příjem krmiva a růst síha peledě (Coregonus peled) v intenzivním chovu
SEICHERSTEIN, Adam
Práce prezentuje výsledky experimentálního odchovu peledí v podmínkách různých kyslíkových režimů. Testovány byly čtyři varianty ve třech opakováních (hypoxie 55-65%, normoxie 85-95%, hyperoxie stálá 145-155% a hyperoxie střídavá 145-155% v průběhu dne a 85-95% přes noc). Rovněž byla sledována spotřeba kyslíku u hmotnostního spektra ryb od 4,5 do 20 g při teplotách 15, 19 a 23 °C.
Porovnání druhového složení a dynamiky společenstva zooplanktonu v rybnících s extenzivním obhospodařováním.
SEICHERSTEIN, Adam
Dynamika a druhové složení společenstva zooplanktonu byly studovány ve třech experimentálních nádržích (43, 46 a 48) umístěných v areálu pokusnictví VÚRH JU ve Vodňanech. Na všech třech nádržích byl prováděn extenzivní chov kapra obecného. Vzorky zooplanktonu byly odebírány během třech vegetačních sezon (2008, 2009, 2010), zpravidla vždy jednou v měsíci. Společně s odběry byly také provedeny chemické rozbory daných lokalit. Diverzita i početnost zooplanktonu byly ovlivňovány především rybí obsádkou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.