Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Otopné plochy a mikrobiální mikroklima
Raputa, Pavel ; Rubinová, Olga (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění novostavby jednopodlažní mateřské školky v Kuřimi. Otopná soustava je řešena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody a horizontálním rozvodem. Otopná tělesa jsou použita tělesa desková, trubková a lavicové konvektory. V práci jsou řešeny dvě varianty zdroje tepla pro objekt. V první variantě jsou použity dva kondenzační plynové kotle a v druhé variantě dvě tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split. Součástí návrhu je ohřev vzduchu ve vzduchotechnické jednotce a příprava teplé vody. Experimentální část práce je zaměřena mikrobiálním mikroklimatem v budovách a kontaminací otopných těles mikroorganismy. Obsahuje čtyři různé experimenty, jejich provedení, výsledky a zhodnocení.
Budova šaten a umýváren pro zaměstnance - zdravotně technické instalace
Raputa, Pavel ; Vrána, Jakub (oponent) ; Bárta, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního vodovodu a odváděním odpadních a dešťových vod z výrobního objektu o třech nadzemních podlažích. Teoretická část se zabývá problematikou hromadných hygienických zařízení, výtokovými armaturami a způsoby šetření vody a energií. Projektová část řeší vnitřní rozvody zdravotnětechnických instalací v objektu.