Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie procesního řízení zakázky ve vybraném podniku
Rychtecký, Michal ; Růčka, Josef (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studií procesního řízení zakázky ve firmě FEI Czech Republic s.r.o, jenž se specializuje na výzkum a vývoj nanotechnologií. Firma vyrábí elektronové mikroskopy. V práci teoreticky objasním pojmy související s problematikou, analyticky zhodnotím současný stav a podám návrh na zlepšení.
Analýza procesu veřejné autobusové dopravy
Růčka, Josef ; Holubář, Oldřich (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu veřejné autobusové dopravy, se zaměřením na návrh subprocesu řízení reklamací. Obsahem práce je popis subprocesů hlavního procesu autobusové dopravy, analýza původního stavu subprocesu řízení reklamací a soubor doporučení a opatření, vedoucích ke zlepšení efektivnosti a vyhodnocování tohoto subprocesu.

Viz též: podobná jména autorů
2 Ručka, Jan
2 Ručka, Josef
2 Rúčka, Jan
2 Růčka, Jakub